Stanovništvo Dragačeva je većinom doseljeničkog porekla. U vreme dugogodišnje turske vladavine ovaj kraj je bio gotovo opusteo i retko naseljen.

Starinaca je više u gornjem Dragačevu, a znatno manje duž donjeg toka Bjelice, što je razumljivo,ako se uzme u obzir da su u prošlosti migracije znatno manje zahvatale  šumovite i planinske terene. Naseljavanje Dragačeva započelo je nakon oslobađanja od Turske vlasti, tako da je, računajući vreme doseljavanja, većina stanovništva Dragačeva veoma mlada.

Tokom 19., pa i u prvim decenijama 20.veka,ovaj kraj je naseljavan u više talasa. U vreme Kočine krajine (1718-1739.godine), zatim izlaska Karađorđeve vojske na Sjenicu (1809), posle Drugog srpkog ustanka, oslobodilačkih ratova od 1876. do 1878.godine,pa sve do 1818.god. savremeno stanovništvo Dragačeva se doseljavalo u više migraionih talasa, uglavnom sa teritorije Starog Vlaha, i iz Crne Gore i Hercegovine.

U Dragačevu danas živi oko 45000 stanovnika od čega na teritoriji opštine Lučani oko 27000. Najveća naselja gradskog tipa su Lučani i Guča, a od seoskih naselja postepeno se u varošice formiraju Kotraža, Goračići, Viča.

SABOR TRUBAČA 2019. REZERVIŠITE NA VREME ;)

SABOR TRUBAČA 2019. REZERVIŠITE NA VREME ;)

Dobro došli, dobrima došli!

Detaljnije

Smeštaj

Smeštaj

Ne osećajte se kao kod kuće ;)

Detaljnije

Hrana i piće

Hrana i piće

O hrani i piću ne razgovaramo :)

Detaljnije

Prijatelji