Predeo Ovčarsko-Kablarske klisure, kompleks prirodnih i kulturnih dobara kao izuzetno očuvana celina od koje teritoriji Dragačeva pripada 550 hektara.

Spomenik prirode Rćanske pećine- Selo Rti- pećinski sistem zanimljivih hidrografskih, morfografskih i geoloških obeležja, sa atraktivnim pejzažnim odlikama okoline. Područje pod zaštitom zahvata oko 110 hektara.

Prirodno dobro "Radanova gora" - mešovita grupacija hrasta lužnjaka, cera i graba u površini od 1,27 ha.

Dragačevska stabla kao spomenici prirode

Značaj stabla (zapisa) za duhovnu tradiciju Srpskog naroda seže još u duhovnu tradiciju Starih Slovena. Zapis je sveto drvo, po svom karakteru svetilište sa najstarijim obredno običajnim poreklom u duhovnoj istoriji čovečanstva pored kamenog belega. Kao i druga svetilišta ono je osveštano za sva vremena. Kao narodna svetinja zapis je čuvar sela, a u nedostatku crkve i zamena seoskom hramu. S obzirom da je zapis znatno starije obredno mesto od hrama, to se hram najčešće podiže pored ili na mestu zapisa (Guča, stablo lipe u porti crkve Sv.Arhanđela i Gavrila).

Na teritoriji Dragačeva je nekoliko ovakvih spomenika:

– stablo breze u Donjoj Kravarici,

– stabla dva hrasta lužnjaka u Donjoj Kravarici,

- stablo lipe u Guči,

- stablo bele vrbe u Guberevcima,

– stablo drena u Guberevcima,

- stablo hrasta sladuna u Vlasteljicama,

- stablo lipe u Kaon,

- stablo drena u Viči,

- stablo klena u Viči,

- stablo lipe u Pšaniku.

SABOR TRUBAČA 2019. REZERVIŠITE NA VREME ;)

SABOR TRUBAČA 2019. REZERVIŠITE NA VREME ;)

Dobro došli, dobrima došli!

Detaljnije

Smeštaj

Smeštaj

Ne osećajte se kao kod kuće ;)

Detaljnije

Hrana i piće

Hrana i piće

O hrani i piću ne razgovaramo :)

Detaljnije

Prijatelji